Biznes

finanse i gospodarka online

 • rp_ekonomia33.jpg Bezrobotni tuż przed emeryturą

  Praca to dla większości osób drugi dom. Niewątpliwie jest nam potrzebna do normalnego funkcjonowania w świecie, gdzie nic nie jest za darmo, a finanse urzeczywistniają nam przyszłą i obecną jakość życia naszej rodziny. Starsze pokolenie potrafi docenić wartość ciężko zapracowanego pieniądza i lojalnie podchodzi do pełnienia swoich funkcji w firmie. ...

 • rp_praca23.jpg Emerytura niejedno ma imię

  Perspektywa spędzania całych dni na błogim odpoczynku w bujanym fotelu nie musi odpowiadać każdemu, bo tak naprawdę mamy tyle lat, na ile się czujemy. Emerytura nie musi być nudna i seniorzy wiedzą o tym najlepiej, a co więcej nie spieszno im do świadomego wyzbycia się wszelkich rozrywek. Jeżeli zdrowie pozwala nam ...

 • rp_praca1.jpg Koszt restrukturyzacji

  Początkowo całkowity koszt restrukturyzacji sektora S&L szacowano na 159 mld dol. w okresie dziesięciu lat do 1999 r., jednak nowsze estymacje wskazują, że koszty te będą znacznie wyższe. Według obliczeń Głównego Biura Księgowości koszty ratowania S&L przekroczą 500 mld dol. w okresie 40 lat. Oszacowanie to jednak - jest nieco ...

 • rp_ekonomia33.jpg Korzysci skali

  Jednym z rozwiązań problemu wysokich kosztów transakcyjnych jest połączenie funduszy wielu inwestorów, tak aby mogli oni zyskać dzięki tzw. korzyściom skali, czyli spadaniu kosztów transakcyjnych za każdy dolar inwestycji wraz ze zwiększaniem rozmiarów (skali) transakcji. Powiązanie środków sprawia, że koszty transakcyjne ponoszone przez każdego z indywidualnych inwestorów są daleko mniejsze. ...

rp_praca23.jpg

Perspektywa spędzania całych dni na błogim odpoczynku w bujanym fotelu nie musi odpowiadać każdemu, bo tak naprawdę mamy tyle lat, na ile się czujemy. Emerytura nie musi być nudna i seniorzy wiedzą o tym najlepiej, a co więcej nie spieszno im do świadomego wyzbycia się wszelkich rozrywek. Jeżeli zdrowie pozwala nam jeszcze na aktywność to dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym i nie podjąć dodatkowej pracy, która wesprze nasze finanse, pozwoli zapomnieć o męczącej bezczynności i braku kontaktu ze światem zewnętrznym. Zajęcie, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pań polega na rozprowadzaniu kosmetyków znanych firm, takich jak: Avon lub Oriflame.  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca1.jpg

Początkowo całkowity koszt restrukturyzacji sektora S&L szacowano na 159 mld dol. w okresie dziesięciu lat do 1999 r., jednak nowsze estymacje wskazują, że koszty te będą znacznie wyższe. Według obliczeń Głównego Biura Księgowości koszty ratowania S&L przekroczą 500 mld dol. w okresie 40 lat. Oszacowanie to jednak – jest nieco mylące, ponieważ wartość płatności wymagalnych po 30 latach od chwili obecnej jest o wiele niższa od obecnej wartości dolara. W rzeczywistości wartość bieżąca kosztów poniesionych na S&L zamknie się w kwocie rzędu 150 mld dol. Środki na pokrycie kosztów pochodzą częściowo z kapitału Federalnych Banków Udzielania Pożyczek na Budownictwo Mieszkaniowe  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_kredyty2.jpg

W szczególności, bank centralny, który korzysta z celów operacyjnych i taktycznych, jest w stanie szybciej ocenić, czy jego interwencja wywołuje właściwe skutki, niż gdyby oczekiwał na końcowy wpływ podejmowanych działań na poziom bezrobocia i cen. Analogiczną strategię wprowadzania celów operacyjnych stosuje NASA, wysyłając statki kosmiczne na Księżyc. NASA sprawdza ustawienie statku, który opuszcza atmosferę Ziemi (możemy uznać to za „cel operacyjny”). Jeśli pozycja statku jest niewłaściwa na tym etapie, inżynierowie NASA wyrównają położenie („instrument”) według wielkości operacyjnych. NASA sprawdza również kurs statku w połowie drogi na Księżyc („cel taktyczny”), aby w razie potrzeby wprowadzić dalsze korekty. Strategia banku centralnego jest  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca23.jpg

Po pierwsze, dlaczego First National Bank zawiera opisaną transakcję forward z firmą ubezpieczeniową Rock Solid? Otóż dlatego, że uzyskuje dzięki niej możliwość zabezpieczenia się (ochrony, hedge) przed ryzykiem stopy procentowej, jakie pojawiłoby się, w przypadku gdyby bank zamierzał sprzedać obligacje przed ich terminem wykupu. First National, który obecnie jest w posiadaniu 8s z 2015 r., o wartości 5 min dol., obawia się, że jeśli w przyszłości stopy procentowe wzrosną, ceny obligacji spadną, narażając bank na straty kapitałowe w momencie sprzedaży obligacji. Zawarcie transakcji terminowej typu forward powoduje zablokowanie przyszłej ceny obligacji i eliminuje ryzyko cenowe, z jakim spotyka się bank  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia18.jpg

Wzajemne uzupełniania się dóbr w ich zastosowaniu konsumpcyjnym lub produkcyjnym; przeciwieństwo zastępowania się, czyli substytucji. Dwa dobra są względem siebie komplementarne, jeżeli posiadanie jednego z nich powoduje wzrost zapotrzebowania na drugie; np. opony są komplementarne w stosunku do samochodu, rzemyk — w stosunku do zegarka, cukier — w stosunku do herbaty. Komplementarność może być różnego stopnia. Szczególnym przypadkiem dóbr wysoce komplementarnych są dobra, które zawsze muszą być używane w jednakowym stosunku ilościowym, np. filiżanki i spodki. Bardziej praktyczne znaczenie ma komplementarność umiarkowana, oznaczająca jednokierunkowość zmian popytu w danej grupie dóbr. W praktyce gospodarczej badanie komplementarnych grup towarów ma istotne znaczenie  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes28.jpg

Kolejnym instrumentem zarządzania ubezpieczeniami są klauzule restrykcyjne, zamieszczane w polisach w celu obniżenia ryzyka nadużycia. Tego rodzaju klauzule mają powstrzymywać właścicieli polis przed podejmowaniem ryzykownych działań, mogących zwiększyć prawdopodobieństwo wymagalności roszczenia ubezpieczeniowego. Klauzule restrykcyjne określonego rodzaju pozbawiają właściciela polisy korzyści, jakie mógłby odnieść dzięki zachowaniom zwiększającym prawdopodobieństwo roszczenia. Na przykład, towarzystwa ubezpieczeń na życie wprowadzają do umów ubezpieczeniowych klauzule wyłączające wypłatę odszkodowania pośmiertnego w sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona popełni samobójstwo w ciągu pierwszych dwóch lat od podpisania polisy. Klauzule restrykcyjne jakie można osiągnąć są mniejsze, osoby obciążone ryzykiem złego ubezpieczenia (które z największym prawdopodobieństwem podejmą działania niekorzystne dla firmy) będą  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe